Zamerajte sa na rozvoj zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality ich výkonu. Či už ide o pravidelné povinné školenia alebo rozvojové vzdelávacie aktivity, ku každej je potrebná nemalá administratíva. Ak naviac nejde o jednotlivcov, ale o celé skupiny, desiatky, či stovky zamestnancov, jednotlivé administratívne činnosti začínajú byť náročnejšie, a to ako časovo, tak i organizačne.

Práve s týmto problémom sme nedávno pomohli aj nemalej výrobnej firme s viac ako 500 zamestnancami.

Firma čelila výzve spravovať vzdelávacie procesy v rôznych excelovských tabuľkách. Školenia boli roztrieštené do viacerých súborov excelu, čo spôsobovalo neprehľadnosť a náročnosť v spravovaní narastajúceho počtu zamestnancov. Vytváranie reportov z rôznych excelov bolo prácne a veľmi zdĺhavé.

Sledovanie termínov školení a platností preukazov zamestnancov bolo pri ich vysokom počte prakticky nemožné, čo viedlo k častým prehliadnutiam.


Pri využití nášho modulu Vzdelávanie v personálno-mzdovom softvéri najviac firma ocenila a využíva možnosti ako:

  • Centralizovaná správa údajov: všetky údaje o školeniach, platnosti preukazov má evidované priamo pri zamestnancovi v HR systéme “pod jednou strechou”, čím eliminovala excelovské tabuľky. Komplexnosť informácií na jednom mieste prináša benefit vo forme rýchlych reportov, dostupnosti a prehľadnosti informácií.
  • Prehľadné reporty:  poskytujú informácie školeniach, účasti na školeniach, plánovaných školeniach a nákladoch na školenia. Taktiež má firma možnosť získať zoznam všetkých preukazov vydaných zamestnancom.
  • Vzdelanostná karta: za zamestnanca so súhrnom všetkých školení, preukazov na pár klikov.
  • Sledovanie platnosti školení: automaticky generované notifikačné emaily odbremenili firmu od prácneho sledovania termínov. Systém automaticky oznámi, ktorí zamestnanci majú absolvovať aké školenie, čo výrazne zlepšuje prehľadnosť a plánovanie.
  • A ďalšie iné.

Po implementácii a nastavení systému vo firme, zaznamenali výrazné zlepšenie v oblastiach ako zníženie administratívnej záťaže, presné a včasné sledovanie termínov školení a platností preukazov, čo výrazne zlepšilo dodržiavanie predpisov a kvalifikácií.Slovami nášho zákazníka:

„Pred zavedením rozvojového modulu sme mali veľké problémy so správou školení a sledovaním termínov. Rôzne druhy školení s rôznymi periodicitami a nespočetné množstvo excelovských tabuliek nám robili veľké problémy.  Pri preberaní tejto agendy od kolegyne som si popri riešení svojej bežnej agendy ani len nevedela predstaviť prácu a zodpovednosť za vzdelávanie a excelovské tabuľky. Implementácia modulu Vzdelávanie v HR systéme mi výrazne šetrí čas a umožňuje lepšiu organizáciu vzdelávania pre stovky našich zamestnancov. Interní audítori boli nadšení, ako tento systém u nás funguje.“Naše riešenia umožňujú jednoduchšie evidovanie, plánovanie a správu všetkých vzdelávacích aktivít bez ohľadu na veľkosť firmy. Správne riešenie softvérového systému môže výrazne zlepšiť procesy a zvýšiť spokojnosť zamestnancov aj vedenia spoločnosti. Pozrite si viac o našom riešení vzdelávania.