OUTSOURCING – partnerstvo, ktoré pomáha podnikom rásť

Z dôvodu náročných zákonných požiadaviek a neustále sa meniacich právnych predpisov sa mzdová a personálna agenda stáva mimoriadne náročnou. Podniky majú viacero možností pre riešenie tejto problematiky. Jedným z nich je investovanie do vlastného HR – školenia vlastných zamestnancov, nábor nových obdorníkov, či vhodná alokácia pracovného času zamestnancov pre zvýšený výkon v oblasti personalistiky, miezd i účtovníctva. Druhou z možností je využitie služby profesionálneho outsourcingu.

Outsourcing - partnerstvo

Pýtate sa...

Prečo je výhodné využívať outsourcing?

Vo všeobecnosti je veľa dôvodov prečo je pre podnik výhodné využívať služby outsourcingu. Napríklad pomocou outsourcingu je možné:

  • kontrolovať náklady, ktoré interne v rámci činností podniku nie sú tak prehľadne evidované,
  • dosahovať vyššiu efektivitu práce,
  • mať dosah k technlógiám či know-how, ktorými podnik nedisponuje...

Outsourcing tiež prináša možnosť pružnej reakcie na zmeny v podnikateľskom prostredí. Firmy zameriavajúce sa na poskytovanie služieb outsourcingu neustále sledudujú dianie na trhu a preto vedia rýchlo a pružne reagovať na legislatívne i iné zmeny v trhovom prostredí.

Je možné outsourcovať HR procesy?

Áno, aj HR procesy je možné outsourcovať. Sú podniky, ktoré sa výhradne špecializujú na outsourcing vybraných HR procesov. Takýto outsourcing prináša viacero benefitov.. Manažment si môže byť istý, že jednotlivé zákonné požiadavky z HR budú splnené nielen včas, ale aj správne. V rámci služieb outsourcingu vám vedia odborníci pomôcť s úkonmi ktoré súvisia s evidenciou personálnych údajov zamestnanca a vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu, a taktiež preniesť na seba zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy.

Nemusím sa báť o ochranu osobných údajov?

Spoločnosti poskytujúce služby outsourcingu štandardne spracovávajú vaše dáta v súlade s ochranou osobných údajov a nariadením GDPR. V dnešnej dobe je však potrebné byť v oblasti ochrany osobných údajov veľmi obozretný. Preto je dôležité si zvoliť správneho, najlepšie referenciami overeného poskytovateľa takýchto služieb.

Nebude to pre nás drahé?

Finančná náročnosť outsourcingových služieb sa líši od dodávateľa a rozsahu činností, ktoré si vyberiete outsourcovať. Na celkovú cenu outsourcingových služieb má tiež vplyv riešenie, ktoré si zvolíte. Je možné sa vybrať cestou preddefinovaných outsourcingových služieb alebo je možné si dať vypracovať outsourcing na mieru. V rámci celkovej kalkulácie ceny musíte počítať s tým, že v cene služieb outsourcingu je zahrnutá aj garancia správnosti, odbornosť pracovníkov, know-how podniku, či tiež celková ochrana spracovávaných údajov.

Čoho sa môžem obávať?

Veľmi záleží od výberu dodávateľa služieb oustourcingu. Ak si dáte záležať na tom, aby váš potenciálny dodávateľ spĺňal všetky vaše požiadavky, tak nemusíte mať obavy z takéhoto partnerstva. Musí vedieť preukázateľne deklarovať svoju garanciu správnosti vykonávaných služieb, svoju zodpovednosť, diskrétnosť, ale aj bezpečnosť spracovávaných údajov.

Ponúka aj HOUR služby outsourcingu?

Dnes je na trhu mnoho dodávateľov outsourcingových služieb. Áno aj spoločnosť HOUR ponúka možnosť outsourcingu vašich služieb. Hlavnou výhodou je poskytovanie tejto služby na vlastných softvéroch HUMAN a HUMANET s možnosťou vzájomného zdieľania a vyťažovania spracovávaných dát. Ak máte záujem o viac informácií, navštívte webovú stránku www.hour.sk/outsourcing.