Spoznajte novinky z legislatívy pracovného práva

Čo je nové v Zákonníku práce? Ako sa zmenila legislatíva po poslednej novele, ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2023? Na tieto a ďalšie otázky  už o pár dní 23. a 24. marca 2023 prídu odpovedať samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe. Všetko pod gesciou  IV. ročníka EPI konferencie Pracovné právo, ktorej sme tento rok mediálnym partnerom.

Teší nás, že odborníci opäť spojili svoje sily a pripravili si pútavý obsah konferencie.  Tento rok sa zamerali na témy, ktoré v oblasti pracovného práva rezonujú najviac. Jednou z hlavných oblastí je práca z domácnosti a jej aktuálne výzvy. Významný čas bude venovaný aj odmeňovaniu pracovnoprávnych vzťahov. Počas konferencie sa poodhalia tiež novinky zo sveta pracovného práva a nové trendy na pracovnom trhu v roku 2023.

EPI konferenciu otvorí Soňa Filípková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zároveň poskytlo nad EPI konferenciou záštitu spoločne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Počas 2 dní vystúpia 9 prednášajúci s mnohými zaujímavými príspevkami. Predstavia sa zástupcovia zamestnávateľov (APZD) a zamestnancov (OZ KOVO), experti z praxe, z právnej aj analytickej oblasti. Prítomní budú aj zástupcovia príslušných úradov, ktorí sa priamo podieľali na tvorbe novej legislatívy. Jozef Toman  predstaví systematický prehľad najnovších a plánovaných zmien z pohľadu zákonodarcu na rok 2023. Lucia Sabová Danková z Národného inšpektorátu práce sa bude venovať zmenám na pracovnom trhu z pohľadu kontrolných orgánov.

Počas oboch dní získajú účastníci možnosť zodpovedať otázky, ktoré ich zaujímajú v rámci panelových diskusií. EPI konferencie sú zárukou vysokej odbornosti so zastúpením najvyšších predstaviteľov ministerstiev a príslušných zväzov a odborníkov zo špecifických oblastí práva. Viac informácií o konferencii nájdete na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/pracovne-pravo/.

Tešíme sa na Vás.