Humanet je súčasťou Vládneho cloudu

Humanet je dnes už certifikovaná ERP služba pre oblasť personalistiky a miezd, podvojného účtovníctva a taktiež aj samostatne certifikované riešenie pre oblasť dochádzky.  Náš systém zároveň funguje aj na serveroch certifikovaného data centra.

Čo je to vládny cloud?

„ Vládny cloud je platforma cloud computing-u štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje (servery, storage, databázy, aplikácie a podobne).“ (sk.cloud)

Prečo sme sa stali súčasťou?

Vďaka participácii vo vládnom cloude vieme organizáciám verejnej správy, štátnej správy a podnikateľkých subjektom poskytnúť garantovanú úroveň dostupnosti a bezpečnosti.

Aké výhody to má pre našich zákazníkov?

  • Vďaka vládnemu cloudu Humanet získava vyššiu bezpečnosť, nakoľko cloud má definované prísne bezpečnostné politiky a všetky dáta sú na území Slovenskej republiky.
  • Je zabezpečená škálovateľnosť a v prípade nedostatku serverovej kapacity systému sa servery doplnia, rovnako pri nedostatku diskovej kapacity.
  • Vládny cloud spĺňa požiadavky noriem ISO 27000 a súčasne Zákona o kybernetickej bezpečnosti.