Nové začiatky vo svete biznisu prinášajú nadšenie,radosť, ale aj neistotu. S rozrastajúcou firmou sa pridávajú  starosti, s ktorými sa pri štarte ani nepočítalo. Noví zamestnanci prinášajú väčší objem zisku, ale predstavujú aj zvýšený náklad, a to nielen finančný, ale aj zvýšené množstvo energie, ktorú je potrebné im venovať. 

Čo vám prinesie HR a prečo je dobré do neho investovať?

Práca so zamestnancami sa od práce so zákazníkmi značne líši. Zameriava sa na iný rozmer vzťahov. Dobrý HRista je pravou rukou majiteľa či riaditeľa spoločnosti pri práci so zamestnancami. Nábor, administratíva, vytváranie firemnej kultúry, šírenie dobrého mena spoločnosti medzi zamestnancami, príprava firemných akcií a „teambuildingov“, starostlivosť o firemné vzdelávanie. O to všetko sa postará človek, ktorý „žije pre ľudí“.

Jeden zo zakladateľov HOUR a zároveň súčasný majiteľ Milan Urbaník spomína na začiatky spoločnosti: „To, že potrebujem špecialistu na HR som vedel od začiatku. Je nesmierne dôležité mať človeka, ktorý v súlade so stratégiou vyberá nových zamestnancov tak, aby vznikol dobrý kolektív.“

Milan-Urbanik

Milan Urbaník, majiteľ spoločnosti HOUR, spol. s r.o.


V malej firme sú oblasti HR zastrešiteľné aj svojpomocne, no zaberajú veľa času a energie, ktorá môže byť venovaná vízii, plánovaniu či dôležitým strategickým rozhodnutiam. S rastúcim podnikaním nie je možné sa venovať všetkému do hĺbky. Každá oblasť bude pociťovať deficit. V prípade HOUR to bolo rovnako. „Musel som si upraviť kritériá. Súčasne riešiť účtovníctvo, faktúry, obchodné prípady, zákazníkov a podobne a ničomu som sa nemohol venovať úplne. Keď sa firma rozrastá je dobré mať profesionála pre každú oblasť. V rastúcej spoločnosti je vhodné mať už od 20 zamestnancov zastrešené HR samostatnou osobou.“

Čo ak si spoločnosť nemôže HRistu dovoliť?

Je množstvo malých firiem, ktoré majú pár zamestnancov a každé euro otočia dvakrát.

„Ťažko sa štartuje rozvoj ak si človek nemôže zaplatiť odbornú starostlivosť o nehmotné potreby ľudí. Zamestnanci sa potrebujú aj porozprávať, byť prijatí.

Aj keď títo špecialisti nezarábajú výkonne, zvyšujú produktivitu vzdelávaním ľudí a budovaním tímov. Príjem, ktorý prinesú jednotliví ľudia sa tak nesčítava, ale násobí, je tam synergia. Spoločnými silami sa príjem zvýši,”

dodal Milan Urbaník.

HR oddelenie malej firmy nemusí byť strašiak. Môže ho zastrešiť jeden človek. Energia vynaložená na interné fungovanie spoločnosti môže byť vynaložená pre rast a ďalší rozvoj podnikania. O spokojnosť je postarané na všetkých stranách. Na strane zákazníka, zamestnanca i majiteľa firmy v podobe rastúcej spoločnosti.