HOUR sa spojil so start-upom ENVAnet

Slovenské podniky aktívne reagujú na svetový trend digitalizácie a neustále sa v tejto oblasti posúvajú vpred. Aj my v HOUR postupujeme v tomto trende a napĺňame potreby Vás, našich zákazníkov. Spojili sme sily s mladým start-upom ENVAnet, vďaka čomu Vám vieme uľahčiť proces prechodu na digitalizáciu oblasti riadenia dokumentácie a riadenia energií v podniku.

Dnes aj za našej spoluúčasti ponúka ENVAnet prvé dva zo štyroch zamýšľaných produktov ProLex a ENEX. Vďaka systému ProLex môžete riadiť a spravovať vnútropodnikové dokumenty, zmluvy, smernice, nariadenia a dokonca aj viesť archiváciu už existujúcich tlačených dokumentov s rôznymi upozorneniami. ProLex je vytvorený pre širokú škálu zákazníkov, ktorí chcú zjednodušiť svoje procesy tvorby a riadenia nielen zmluvnej dokumentácie. Tiež umožňuje okrem iného aj viacúrovňové schvaľovanie dokumentov, čím dáva našim zákazníkom viac času a prehľadnosti.

ENEX je druhým cloudovým riešením, ktorý reaguje na stupňujúcu sa potrebu našich zákazníkov mať náklady energii pod drobnohľadom. Vďaka ENEXu už budete vedieť presne skontrolovať správnosť dodávateľských faktúr, kontrolovať kalkulácie nákladov, porovnávať a analyzovať aktuálne nastavenia cien s projekciami budúcich (ešte nezazmluvnených) období, kalkulovať náklady prenajatých priestorov a mnohé iné. ENEX ponúka možnosť auditu, kde generuje aj odporúčania na optimalizáciu procesu riadenia energií šité priamo pre klienta. Pre mnohých to je virtuálny energetik a pre energetikov a správcov virtuálny pomocník, ktorý prináša všetky informácie o energetickom zdraví podniku a jeho riadení na jedno miesto.

Tešíme sa, že Vám aj naďalej ponúkame riešenia, ktoré môžu zefektívňovať Vašu prácu.

Tím HOUR.