Čo má spoločné FUTIRIKON a Business Leaders Club? Nás

Za 25 rokov fungovania spoločnosti sme získali veľa skúsenosti i poznatkov, o ktoré sa radi delíme. Aj členstvo v regionálnom klastri IT kraj je perfektnou platformou ako ich odovzdať a podporiť tak inovácie v oblasti informačných technológii v regióne Žiliny.

Podujatie FUTURIKON, ktoré organizuje práve IT kraj, je výborným dôkazom, aký význam takéto spojenie môže priniesť. Jeho tohtoročná rekordná účasť, až 1200 osôb, jasne dokazuje záujem a potenciál v tejto oblasti aj do budúcnosti. FUTURIKON je podujatie, ktoré je smerované predovšetkým na študentov stredných škôl z celého Slovenska. Ponúka priestor pre prezentáciu rôznorodých technologických noviniek.

Aktuálny 4.ročník priniesol aj novinku v podobe workshopu i pre učiteľov. Konal sa na pôde Žilinskej univerzity 20.septembra. Veľká účasť a rastúci záujem naznačuje, že o ďalšie ročníky nebude núdza a majú nás čím pozitívne prekvapiť. A to i vďaka podpore platformy, akou IT kraj je. Sme radi, že aj HOUR môže byť jeho súčasťou.

Business Leaders Club

Podnikateľov Žilinského kraja na jedno miesto pritiahlo prestížne podujatie Business Leaders Club, ktoré pravidelne organizuje Forbes. Do Žiliny zavítalo 18.septembra do moderného prostredia priestorov Event House Žilina.

Podujatie sa nieslo v duchu automotive, dreva a podnikania. Pestrý program predstavil známe tváre žilinského business prostredia. Nielen počas prednášok, ale i počas panelovej diskusie Ako sa buduje úspešný business. A práve do panelovky prispel aj náš výkonný riaditeľ, Ing. Branislav Horeháj, ktorý na danú tému diskutoval spoločne s Petrom Gardianom zo spoločnosti Power Grid s.r.o. a s Jozefom Prekopom, direktorom PwC.

Cieľom diskusie bolo nastoliť otázku o aktuálnom stave podnikateľského prostredia, o plánoch, či možnostiach rozvoja a spolupráce v regióne. A v neposlednom rade o inšpirácii, ktorá je pre mnohých hnacím motorom úspechu.

Keď sa podnikaniu darí, jeho dobré zdravie sa odráža na pozitívnej krivke rastu celej našej regionálnej mikroekonomiky. To chceme všetci. Aj vďaka stretnutiam, ako je Business Leaders Club môžeme tento cieľ podporovať naďalej.