Česko-Slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov

Radi by sme Vám dali do pozornosti Česko-Slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov.

Svet produktivity práce sa mení obrovskou rýchlosťou. Stroje sú v mnohých oblastiach výkonnejšie ako ľudia a role našich spolupracovníkov v podnikoch sa menia na spolupodnikateľov, integrátorov, analytikov, koučov manažérov talentov.

Výkonnosti firiem závisia viac od ľudí, ako od technológií. Technológie sú stále dostupnejšie, ľudia s potrebnými návykmi a znalosťami chýbajú. Priemyselní inžinieri sa stávajú personalistami a personalisti priemyselnými inžiniermi so spoločným cieľom - vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu, hľadať optimálne prepojenie strojov a ľudí v práci.


Príďte diskutovať o nových trendoch v hľadaní tejto spolupráce  - 26.-27.04.2023, Vzdelávacie stredisko KIA Gbeľany.

Hlavné témy konferencie:

  • Nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov
  • Nové metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve a personalistike
  • Zdieľanie najväčších chýb a omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci
  • Príklady projektov, z ktorých sa môžeme inšpirovať a poučiť
  • Prehliadka moderných nástrojov pre zvyšovanie produktivity práce
  • Motivácia a vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikoch