Akvizíciou spoločnosti Contal OK sa opäť posúvame vpred

Naša spoločnosť HOUR dňa 27.4.2019 finančne vstúpila do spoločnosti Contal OK a stala sa jej 100% vlastníkom. Cieľom tejto strategickej transakcie je rozšírenie vlastného portfólia poskytovaných riešení v oblasti riadenia ľudských zdrojov a posilnenie našej pozície na trhu informačných technológií. Tento krok nám zároveň umožňuje flexibilnejšie reagovať na požiadavky rýchlo sa meniaceho trhu.

„Akvizícia spoločnosti Contal OK je logickým pokračovaním našej dlhoročnej spolupráce v poskytovaní komplexných riešení." povedal Rastislav Wölcz, náš riaditeľ stratégie a rozvoja.

Tento krok vnímame ako spoločnosť veľmi intenzívne, keďže okrem vývoja a implementácie vlastných softvérových riešení, sa nám podarilo rozšíriť portfólio o vývoj, výrobu a implementáciu hardvéru potrebného pre využívanie dôležitej časti našich systémov. Interne riadený proces dodávky komplexných riešení zároveň znižuje riziká externých vplyvov a umožňuje jeho zefektívňovanie.

„Pre spoločnosť HOUR je to významný krok vpred, ktorý len podčiarkol stabilitu nášho podnikania a vytvoril predpoklad pre budúce napredovanie." povedal Milan Urbaník, konateľ spoločnosti HOUR.

Úspešné rozšírenie našej spoločnosti je dôkazom jej zdravého vývoja. Veríme, že spojenie síl so spoločnosťou Contal OK upevní dôveru, ktorú nám vložilo do rúk tisíce zákazníkov.