30. výročie HOUR: Cesta k úspechu a inováciám

S veľkou radosťou, hrdosťou aj pokorou oslavujeme 30. výročie spoločnosti HOUR. 

Dosiahnutie veku 30 rokov u človeka je z viacerých dôvodov výnimočným výročím. Je to čas, keď mnohí ľudia dosiahnu profesionálne, spoločenské a osobné ciele, majú zodpovednosť a životnú skúsenosť. Často prichádza sebareflexia a vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov a stanovených priorít.  

HOUR oslavuje 30 rokov úspešného pôsobenia na trhu a dosiahnutie tohto výročia ako firma je naozaj veľkým míľnikom. Je to chvíľa, keď sa zastavíme a zhodnotíme cestu, ktorou sme sa uberali, a zároveň sa pozeráme do budúcnosti s očakávaním nových výziev a príležitostí.  

Pred pár rokmi sme boli malý tím nadšencov s víziou zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú a manažujú svoj čas. Od samého začiatku sme však verili v inováciu a technológie ako hnacie sily pre náš úspech. Počas týchto rokov sme prešli mnohými úspechmi, výzvami aj prekážkami. Nikdy sme sa však nevzdávali a vždy nás to posilnilo a naučilo ako ešte lepšie prispôsobiť a zlepšiť naše produkty a služby. Veríme, že je dôležité byť flexibilní a pružní v čase rýchlych zmien, aby sme si udržali konkurenčnú výhodu a zostali v popredí. 

Ako sme rástli a rozširovali svoje pôsobenie, nebolo našim cieľom prinášať len nové produkty a služby, ale najmä aby boli jednoducho použiteľné, efektívne a prispôsobiteľné potrebám každého jednotlivca a firmy. Lojalita našich zákazníkov a ich dôvera nám poskytla silu a motiváciu na neustále zlepšovanie. Snažili sme sa vždy počúvať ich potreby a reagovať na ne, čím sme vytvorili trvalé partnerstvá, bez ktorých by sme nedosiahli tento úspech a neprinášali inovatívne produkty a služby, ktoré sú našou prioritou. 

Uvedomujeme si, že tu naša úloha ako spoločnosti nekončí. Snažíme sa byť aktívnymi členmi komunity a podporovať spoločensky prospešné iniciatívy. Naši zamestnanci sa angažujú v dobrovoľníckych aktivitách a snažíme sa minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie.

Sme nadšení z toho, čo sme dosiahli a vybudovali doteraz, ale vieme, že naša cesta stále pokračuje. Sme plní nápadov, energie a odhodlaní prinášať nové riešenia, ktoré pomôžu ľuďom efektívnejšie využívať svoj čas a dosahovať svoje ciele. 

Pri tomto výročí by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom za dlhodobú podporu, vernosť a angažovanosť. Veríme, že toto výročie je len ďalším míľnikom na našej ceste. 

A aká bola oslava našich narodenín?  

Tento rok sme pri príležitosti „okrúhlin“ HOURu chceli pripraviť niečo špeciálne. Presunuli sme sa za hranice Slovenska, a to do hlavného mesta Olomouckého kraja a historickej metropole celej Moravy.  

Ako už býva zvykom, dopoludnie sme strávili športovými aktivitami, ktoré sa však neniesli úplne v štandardnej atmosfére. Neďaleko centra mesta Olomouc sa nachádza pevnosť Fort Křelov XVII., ktorá bola vybudovaná v rokoch 1851 až 1854. Už samotná návšteva tohto miesta nás donútila presunúť sa do histórie. Mali sme pripravený outdoorový program na podporu spolupráce v rámci tímov, prekonávanie netradičných úloh a prekážok a v neposlednom rade aj na zábavu a motiváciu.  

Celý program sa niesol v atmosfére neľútostného a špinavého stredoveku s cieľom prekonávať intrigy zákerného kniežaťa Záviša a pokusu o únik zo stredovekého väzenia. Po úvodnom rozdelení sa do tímov, stredovekých rodov, a uvedenia do deja sme začali svoju cestu za víťazstvom. Jednotlivé „šľachtické rody“ sa postupne presúvali na stanovištia s aktivitami, na ktorých si zmerali svoje sily na tímových úlohách, ale aj proti sebe navzájom.  

Každý tím celkovo absolvoval 8 aktivít. Lukostreľba, súboj na kladine, mudrcova cela, krádež Závišovho vína, potopa, Pandorina skrinka, nízke lanové prekážky a streľba prakom. Za každé úspešné zvládnutie získal tím mince, ktoré na záver určovali víťazný rod.

aktivity na Fort Krelov

aktivity na fort krelov

Celková stredoveká atmosféra a vtiahnutie do deja motivátormi nás previedli 4 hodinami nasadenia pre splnenie cieľa plnením fyzických a vedomostných aktivít. Všetci preukázali tímovosť, šikovnosť a v plnom nasadení a odhodlaní to úspešne zvládli.  

Na prvom mieste s najvyšším počtom „grošákov“ sa umiestnil rod „Mozgové ze Skorkova“, na druhom mieste „Konojedští z Pojetic“ a na treťom „Klapalové z Holštejna“. Konkurencia bola silná, prostredie bolo stredoveko drsné, úlohy boli náročné a konečné rozdiely v počte získaných mincí boli veľmi tesné a preto gratulujeme všetkým tímom. 

Záverom bolo hľadanie zlatého pokladu kniežaťa Záviša, ktorý sa nám úspešne podarilo nájsť a odniesť si tak jeho časť domov. Ako prvý dorazil k pokladu rod „Konojedští z Pojetic“.

Zamestnanci HOURu na Fort Krelov

Druhá časť programu sa niesla v kultúrnejšom štýle. Nechýbalo ani symbolické krájanie torty. Večerom nás sprevádzala pražská skupina Fantasy music, ktorá vytvorila dobrú atmosféru pre voľnú zábavu. Príjemným spestrením bola krátka prezentácia s históriou spoločnosti, kde sme si zaspomínali a zasmiali sa na “retro” fotkách.  

Oslava 30

Bolo by hriechom nespoznať krásne mesto Olomouc. Preto nás na druhý deň čakala prehliadka mesta so sprievodcom, ktorý nám ukázal najvzácnejšie historické pamiatky a zaujímavé miesta Olomouca.

Olomouc

Veríme, že sa nám podarilo pripraviť zaujímavý a hodnotný program, ktorý umožnil spoznať sa navzájom, zažiť niečo nové a upevniť tak pracovný kolektív, ktorého cieľom je tvoriť pevné piliere spoločnosti HOUR na ďalšie desaťročia.

Za všetky fotografie ďakujeme našim zamestnancom a Z-Agency.