Nachádzate sa:        Referencie

Referencie

Softvéry spoločnosti HOUR, spol. s r.o. sa v praxi používajú pre spracovanie údajov 
  • malých,
  • stredných,
  • veľkých spoločností.
Využívajú ho
  • výrobné podniky,
  • obchodné firmy,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • zdravotnícke organizácie, 
  • verejná a štátna správa, 
  • spoločnosti poskytujúce služby a 
  • personálne agentúry.
Program sa tiež osvedčil aj ako výukový prostriedok.

V súčasnosti je vykonaných v Slovenskej republike takmer 1000 originálnych inštalácií systémov HUMAN, HUMANET a SOLID, na ktorých sa spracováva viac ako 350 000 výplat mesačne. Pre zaujímavosť uvádzame grafické členenie našich zákazníkov podľa veľkosti podniku, geografického členenia a oblasti pôsobenia daných spoločností. V prípade záujmu pre vás radi vyberieme referenčnú organizáciu v požadovanom odvetví a regióne:
 
Naše programy poskytujú mzdové a personálne zázemie pre malé, stredné i veľké podniky
 Naša spoločnosť pôsobí v rámci celého Slovenska

 
Dokážeme zabezpečiť mzdové a personálne služby pre ktorúkoľvek oblasť alebo odvetvie