Vízia a hodnoty spoločnosti HOUR

Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá.

Na slovenský trh prinášame hodnoty a riešenia v oblasti miezd, personalistiky, účtovníctva a dochádzky. Veríme, že poskytovaním inovatívnych, komplexných a spoľahlivých riešení Vám pomôžeme viesť podnikovú agendu efektívne, jednoducho a s prehľadom. Už od prvého kontaktu sa stávate našim partnerom a pri našej spolupráci sa budeme riadiť vierou v korektné a profesionálne vzťahy.

Profesionalita

Náš tím tvoria ľudia s ambíciou veci zlepšovať a posúvať vpred. Praktické skúsenosti i odborné vzdelanie neustále posilňujeme odbornými školeniami či účasťou na konferenciách.

Kvalita

Dlhoročné poznatky z oblasti vývoja a implementácie informačných systémov, personalistiky, miezd, účtovníctva či legislatívy využívame pri každodennom riešení vašich požiadaviek.

Komunikácia

Vzájomné porozumenie s našimi partnermi, profesionálny a individuálny prístup sú pre nás prioritou od prvého telefonátu až po individuálne riešenie konkrétnej potreby.  

Tvorivosť

Vo svete neustále sa meniacich technológii sa snažíme držať svižný krok a naše produkty a služby prispôsobovať potrebám zákazníkov a trendom.

Spokojný zamestnanec

S našimi riešeniami ušetríte čas, ktorý môžete investovať do procesu riadenia, vzdelávania či rozvoja zamestnancov.

Zodpovednosť

Dôvera, ktorú od vás získame, je pre nás silným záväzkom a urobíme všetko pre to, aby sme vás presvedčili o správnosti vášho rozhodnutia.

Tímová spolupráca

Vzájomná podpora, pomoc, snaha o kompromis a hľadanie spoločných riešení a synergií predstavuje cestu, po ktorej kráčame za našimi spoločnými cieľmi.