Zoznámenie sa s riešeniami HOUR

Prinášame NOVÚ sériu bezplatných online stretnutí Zoznámenie sa s riešeniami HOUR vždy v stredu od septembra 2023.

Po pozitívnych ohlasoch Vám prinášame NOVÚ sériu bezplatných online stretnutí Zoznámenie sa s riešeniami HOUR vždy v stredu od septembra 2023.

V čom bude táto séria iná oproti prvej? Tentokrát Vám predstavíme oveľa viac modulov a efektívnych riešení.

Cloud a desktop. Humanet a Human/eHuman. Dvaja súrodenci vyzerajú na prvý pohľad ako podobné riešenia, no každý má svojou výnimočnosť. V našich „Zoznamkách“ sme sa okrem staršieho brata Human rozhodli bližšie predstaviť aj jeho mladšieho brata Humanet. Cloudové riešenia sú v dnešnej dobe čoraz viac aktuálne a naviac bezstarostné v starostlivosti o systém lebo sú využívané ako „SaaS riešenia" (softvér ako služba – my sa staráme o update, zálohovanie, bezpečnosť). 

Neexistuje jediné správne riešenie, ale dôležité je to, čo uspokojí potreby zákazníka. Niekedy je to i kombinácia Human a Humanet. Ak uprednostňujete moderné online riešenia ponúkajúce širokú funkcionalitu, dostupnosť a rýchlosť, voľbou je Humanet. Ak máte radi všetko pod svojou „strechou“ a preferujete klasické a komplexné riešenia zefektívňujúce Vašu prácu, je pre Vás vhodný Human/eHumann. Čo tak spojiť overenú klasiku s pridanou hodnotou nových technológií a online riešení?

Na jednotlivých stretnutiach Vám predstavíme možnosti funkcionalít modulov a ukážeme, ako Vám môžu pomôcť zjednodušiť prácu vo Vašej spoločnosti a ušetriť čas. Okrem ukážky modulov priamo v systéme, sa s Vami podelíme o skúsenosti našich zákazníkov, ktorí porozprávajú svoj príbeh a opíšu zmeny v ich práci.

registrácia Zoznamka

Harmonogram online stretnutí:

06.09.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMAN - Príprava zamestnancov / eVzdelávanie

 • Efektívna evidencia, spracovanie a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít
 • Sprístupnenie aktuálnych informácií manažérom a zamestnancom (prihlasovanie na vzdelávanie, samoštúdium, elektronická spätná väzba, preukazy, certifikáty)
 • Elektronická prezenčná listina cez dochádzkovú kartu


Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN

13.09.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMAN - Personálny útvar / ePersonalistika + Zálohy bez byrokracie

 • Sprístupnenie informácií (napr. výplatné pásky, RZD, ankety) zamestnancom aj manažérom (reporty z mzdového systému)
 • Efektívne komunikovanie a manažovanie požiadaviek zamestnancov s HR a inými oddeleniami
 • Jednoduché vyplácanie záloh zamestnancom

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN

27.09.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Personálne údaje a spracovanie miezd + Zálohy bez byrokracie

 • Komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate
 • Evidencia dôležitých informácií o zamestnancoch (napr. osobné údaje, tvorba a evidencia zmlúv, lekárskych prehliadok, ELDP, pracovné roly, pracovné zaradenie, útvar a iné)
 • Základ pre ostatné moduly v Humanete
 • Jednoduché vyplácanie záloh zamestnancom

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET, noví zákazníci

04.10.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Spracovanie dochádzky / Schvaľovanie neprítomností / Mobilná aplikácia

 • Evidencia dochádzky, sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby, príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy
 • Elektronické zadávanie a schvaľovanie žiadaniek o neprítomnosť
 • Možnosť používania vybraných funkcií systému Humanet prostredníctvom mobilnej aplikácie (výplatné pásky, prezeranie dochádzkových údajov, zadávanie žiadaniek o neprítomnosť, zadanie príchod/odchod do práce, požiadavky na HR oddelenie)

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET, noví zákazníci

11.10.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Cestovné príkazy

 • Komplexná evidencia a zastrešenie procesov súvisiacich so služobnými cestami
 • Automatizované výpočty podľa aktuálnych legislatívnych predpisov
 • Možnosť prepojenia s dochádzkou
 • Možnosti vyúčtovania: v hotovosti, do miezd, na účet

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET, noví zákazníci

18.10.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMAN - Sociálna starostlivosť

 • Evidencia, plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie lekárskych prehliadok a aktivít sociálneho programu (rekondičné pobyty, rekreačné pobyty, kultúrne a športové aktivity, príspevky a iné)
 • Plánovanie nákladov a rozpočtov na sociálne aktivity a ich porovnanie so skutočnosťou
 • Prenos príspevkov/zrážok zo sociálnych aktivít do miezd zamestnancov

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN

25.10.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMAN - Bezpečnosť práce

 • Zastrešenie procesov súvisiacich s BOZP (napr. rizikové faktory prac. miesta, školenia, OOPP)
 • Sledovanie nárokov na rekondičné pobyty zamestnancov podľa zákonom/spoločnosťou definovaných podmienok
 • Prideľovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, sklad OOPP, sledovanie exspirácie OOPP

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN

08.11.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Organizačné riadenie

 • Evidencia popisu pracovného miesta, typových pozícií, pripojenie súboru
 • Evidencia plánovaného počtu zamestnancov na pracovnom mieste
 • Evidencia organizačnej schémy firmy, zobrazenie platnej štruktúry k ľubovoľnému dátumu
 • Grafické zobrazenie evidencie organizačnej štruktúr

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET


15.11.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Schvaľovací proces

 • Odbúranie papierového toku dokumentov na schválenie firmou definovaných procesov (napr. preradenie zamestnanca; navýšenie mzdy, pracovné zaradenie, vytvorenie pracovného miesta)
 • Zjednodušenie a zrýchlenie schvaľovacieho procesu požiadaviek na jednom mieste a v elektronickej podobe
 • Emailové notifikácie

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMANET

22.11.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET – Reporting

 • Prístup manažérov k požadovaným reportom kedykoľvek (napr. o dovolenke, mzdách, odpracovanej dobe a iných mzdovo-dochádzkových dát)
 • Individuálne nastavenie prístupových práv
 • Tabuľkové aj grafické zobrazenia výstupných dát (sumárne dáta za celok/možnosť prekliku na detail)
 • Základ: modul Organizačné riadenie

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET

29.11.2023, 9:00 - 10:30 |

HUMANET - Hodnotenie zamestnancov / Výkonnostné odmeny / Mimoriadne odmeny / KPI

 • Elektronické hodnotenie zamestnancov a rýchle spracovanie spätnej väzby na zamestnancov s možnosťou nastavenia rozvojových plánov pre ďalšie hodnotiace obdobie
 • Návrh a schvaľovanie mesačných odmien zamestnancom na základe plnenia ukazovateľov
 • Návrh a schvaľovanie odmien zamestnancom za mimoriadne výkony
 • Odbúranie výmeny excel dokumentov z mailovej komunikácie

Odporúčame pre: zákazníci využívajúci IS HUMAN, HUMANET

Komu sú online stretnutia určené?

 • Zákazníkom, ktorí moduly už v súčasnosti využívajú, a majú záujem zistiť, či využívajú všetky funkcionality.
 • Zákazníkom, ktorí doteraz moduly nemajú, no radi by optimalizovali svoje procesy.

Ak Vás táto ponuka zaujala neváhajte sa registrovať. Počet miest je obmedzený. Ak by ste mali otázky k pripravovaným stretnutiam, radi Vám ich zodpovieme na obchod@hour.sk.

Veríme, že každé stretnutie bude pre Vás inšpiráciou a pomôže Vám využiť potenciál HUMAN/eHUMANu alebo HUMANETu naplno, a tým dosiahnuť lepšie výsledky vo Vašej práci.

Pozn. registrujte sa prosím len cez oranžové tlačidlo "CHCEM SA REGISTROVAŤ". Ďakujeme.

registracia Zoznamka
Zoznámenie sa s riešeniami HOURRegistrácia je stále možná, prihlasujte sa prosím len cez oranžové tlačidlo "CHCEM SA REGISTROVAŤ", ktoré nájdete vyššie. Ďakujeme.

Termín:

29. 11. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

online


Cena:

bezplatné


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.