Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • nastavenie v Osobnom oddelení
  • nastavenie v oddelení PaM
  • nastavenie Pomocné dáta PaM
  • nastavenie parametrov
  • spracovanie jednotlivých štatistík


Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1 hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

29. 9. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultantka - analytička