Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • Nastavenie automatického výpočtu
  • Zálohová platba na zvolenú mzdovú položku
  • Nastavenie automatického vyúčtovania finančného príspevku na stravné

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

24. 6. 2021 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

22,80 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultant - analytik