Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • základná charakteristika funkcionality "Opravy minulých mesiacov“ a jej dopady na výstupy
  • možnosti využitia funkcionality "Opravy minulých mesiacov“
  • praktický príklad s porovnaním výstupov (rekapitulácia a mzdový list) pri správnom zadaní v danom mesiaci spracovania miezd a v prípade využitia funkcionality "Opravy minulých mesiacov“ v nasledujúcom mesiaci
  • kontrola vykonanej opravy za minulé mesiace
  • výstupné zostavy po oprave do minula
  • zrušenie opravy do minula

Predpokladaná dĺžka trvania webinára sú dve hodiny.PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

16. 11. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

45,60 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultantka - analytička