Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • ukážka schvaľovania odmien v eHumane cez viacúrovňový proces (napr. vedúci zamestnanec, manažér, generálny riaditeľ)
  • základné štandardné nastavenia odmeňovacieho hárku
  • možnosť zadávania finančných odmien v EUR
  • možnosť zadávania percentuálneho plnenia kritérií
  • proces tvorby odmeňovacieho hárku a jeho sprístupnenie v eHumane – šablóna hárku, generovanie pre zamestnancov, sprístupnenie v eHumane
  • uzamknutie odmeňovacieho hárku a prenos do miezd

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

15. 12. 2022 o 13:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Húšťavová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Húšťavová

Koordinátorka HR modulov Humanet