Na webinári budú prebraté tieto okruhy

  • analýza podmienok pre vytváranie turnusov
  • spôsob vytvorenia turnusu pre skrátený úväzok
  • spôsob vytvorenia nového turnusu
  • nastavenie zapadávky pri turnusoch
  • nastavenie dovolenky pre turnus
  • nastavenie dní čerpania lekára pri novom turnuse
  • iné možnosti pre vytváranie nepravidelne rozvrhnutých turnusov

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1,5 hodiny.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

20. 6. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

34,20 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultantka - analytička