Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

    • Oprava do minula
    • Kedy nemôžeme použiť „opravu do minula“
    • Kedy môžeme použiť „opravu do minula“
    • Ako vykonať a skontrolovať „opravu do minula“
    • Ako stornovať „opravu do minula“

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.



PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

19. 10. 2021 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zuzana Oravcová


Cena:

22,80 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zuzana Oravcová

Konzultant senior