Na webinári budú prebraté tieto okruhy:


  • Základná charakteristika

  • Štruktúra importného súboru
  • Základné nastavenie importu
  • Nastavenie položiek
  • Hodnoty najčastejšie sa vyskytujúce pri importoch dochádzky
  • Pridávanie alebo úprava záznamov
  • Prenos údajov

Webinár je zameraný na import dochádzky z externých dochádzkových systémov do Human-u.

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1,5 hodiny.


PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

17. 6. 2021 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

34,20 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultant - analytik