Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • Základná charakteristika
  • Štruktúra importného súboru
  • Základné nastavenie importu
  • Nastavenie položiek
  • Hodnoty najčastejšie sa vyskytujúce pri importoch dochádzky
  • Pridávanie alebo úprava záznamov
  • Prenos údajov


PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

17. 3. 2021 o 13:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Eva Horníková


Cena:

22,80 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Eva Horníková

Konzultant - analytik