Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • tvorba univerzálnych prehľadov
  • nastavenie a ukážka tlače protokolov
  • nastavenie a ukážka tlače vybraných prehľadov
  • nastavenie a ukážka tlače vybraných pomocných zostáv

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

9. 11. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Michaela Pekárová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Michaela Pekárová

Koordinátorka rozvoja HČM a eCP