Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

    • tvorba novej pracovnej zmeny
    • tvorba zmenového cyklu
    • tvorba turnusu
    • pridelenie turnusu zamestnancovi a naplnenie plánov dochádzky

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

9. 10. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Michaela Pekárová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Michaela Pekárová

Koordinátorka rozvoja HČM a eCP