Human Časový Manažér - sumárne položky - príklady nastavenia stravného nároku, dochádzkového bonusu a dopravného

Webinár sa bude zaoberať nastavením v Human Časovom manažéri (nie vo mzdách).

Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • ukážka nastavenia výpočtu na konkrétnych príkladoch pre stravný nárok, dochádzkový bonus, dopravné pomocou sumárnych položiek
  • zobrazenie v okne odsúhlasenia, export do xls a prenos do miezd

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

13. 3. 2024 o 09:00


Miesto školenia:

online webinár


Školiteľ:

Jozefína Kohútová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Jozefína Kohútová

Konzultantka dochádzky