Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • nastavenie a použitie sumárnych položiek
  • zobrazenie a tlač sumárnych položiek

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

10. 10. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Jozefína Kohútová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Jozefína Kohútová

Konzultantka dochádzky