Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • charakteristika jednotlivých častí okna Odsúhlasenie dochádzky
  • nastavenia v systéme Human v rámci okna Odsúhlasenie dochádzky
  • editácia dochádzkových zmien
  • odsúhlasenie dochádzky
  • práca s mesačnými súčtami

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

26. 3. 2024 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Michaela Pekárová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Michaela Pekárová

Koordinátorka rozvoja HČM a eCP