Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • charakteristika jednotlivých častí okna Odsúhlasenie dochádzky,
  • nastavenia v systéme Human v rámci okna Odsúhlasenie dochádzky,
  • editácia dochádzkových zmien,
  • odsúhlasenie dochádzky,
  • práca s mesačnými súčtami

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1,5 hodiny.PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

28. 9. 2021 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Michal Labaj


Cena:

34,20 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Michal Labaj

Konzultant ČM