Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • základná charakteristika modelu a turnusu dochádzky
  • tvorba novej pracovnej zmeny, turnusu a modelu dochádzky
  • ukážky spracovania dochádzky súvisiace so zmenou v nastavení modelu dochádzky

Predpokladaná dĺžka trvania webinára sú dve hodiny.PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

24. 10. 2022 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Michaela Pekárová


Cena:

45,60 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Michaela Pekárová

Koordinátorka dochádzkových modulov