Human Časový Manažér - automatické zostavy (predstavenie použitia a potrebné nastavenia (tlačové výstupy))

Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • opis funkčnosti automatických zostáv v HČM
  • vzhľad a orientácia v nastaveniach (príklady)
  • potrebné nastavenia (Task Scheduler)

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

26. 10. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Bernard Holý


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Bernard Holý

Konzultant dochádzky