Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

   • zadávanie údajov o dovolenke pri vzniku PP zamestnanca
   • popis dôležitých položiek o dovolenkách v oddelení PAM
   • spracovanie tlačových výstupov v súvislosti s dovolenkami (napríklad. zostavy o čerpaní dovoleniek, zostatky dovolenky – rezerva na dovolenku pre účtovníctvo)
   • ako sa počíta priemer na dovolenku
   • popis dôležitých položiek o dovolenkách v oddelení MZDY
   • ako si skontrolovať dovolenkové nároky
   • ako si skontrolovať krátenie nároku na dovolenku (pri nemoci, rodičovskej dovolenke..)
   • nastavenie dovolenkových nárokov pre rôzne turnusy (nepravidelné turnusy)
   • ako si prerátať nároky a zostatky dovolenky pri zmene turnusu

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1,5 hodiny.


PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

28. 11. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

34,20 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior