Školenie je určené užívateľom, ktorých súčasťou náplne práce je spracovanie dochádzky.

Účastníci školenia sa naučia:

  • založiť, editovať a zneaktívniť zamestnanca,
  • správne nakonfigurovať modul HČM,
  • nadefinovať jednotlivé zmeny, prerušenia a príplatky,
  • nadefinovať časové korekcie a typy zaokrúhľovania,
  • nadefinovať modely dochádzky, režimy, zmenové cykly a turnusy,
  • odsúhlasiť dochádzku zamestnanca,
  • používať preddefinované tlačové výstupy,
  • tvoriť a používať filtre,
  • používať pomocné funkcie slúžiace na údržbu dát v menu SLUŽBY.

8:30 – 9:00

Prezentácia

9:00 – 12:00

1.časť školenia

12:00 – 12:30

Občerstvenie

12:30 – 14:30

2.časť školenia


PODMIENKY ŠKOLENIA
Termín:

17. 3. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Košice


Školiteľ:

Michal Labaj


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Michal Labaj

Konzultant ČM