Na školení sa užívateľ naučí ako používať modul podvojného účtovníctva v programe MADO.

Obsah školenia:

 • Štruktúra programu, nastavenia užívateľov a parametrov agendy
 • Nastavenie číselníkov a účtovej osnovy
 • Účtovanie dokladov, práca v moduloch, prepojenia, párovanie saldokonta
 • Prehľad a možnosti výstupných zostáv, práca s výkazmi
 • Uzávierka, prechod na nový rok a otváranie kníh, zálohovanie dát
 • Nastavenia parametrov fakturácie
 • Vystavenie faktúry, editovanie faktúry, vymazanie faktúry
 • Prepojenie fakturácie s účtovníctvom, prenos dokladov
 • Nastavenia parametrov a číselníkov pre dlhodobý majetok
 • Založenie karty dlhodobého majetku odpisovaného, nastavenie daňových a účtovných odpisov, odpisový plán
 • Založenie karty dlhodobého majetku neodpisovaného a drobného
 • Prehľad a možnosti výstupných zostáv
 • Prepojenie majetku s účtovníctvom, prenos odpisov


Termín:

28. 9. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Žilina


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

60,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultant metodik