Účastníci školenia sa naučia:

  • vytvárať vlastné univerzálne zostavy a iné tlačové výstupy,
  • tlačiť zostavy za rôzne obdobia, aj za obdobie prechádzajúce cez kalendárny rok,
  • zadávať a ukladať podmienky, používať výrazy a makrá v jednotlivých zostavách,
  • vytvárať a využívať systémové filtre,
  • spracovať si vlastnú zmluvu či potvrdenie do MS Word,
  • ukladať vytvorené zostavy medzi archíve zostavy a rýchlo sa k nim kedykoľvek vrátiť,
  • definovať vlastnú zostavu pre tlač o MS Excel a použiť vlastnú šablónu súboru .xlsx,
  • importovať údaje zo súboru MS Excel

Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú 3 hodiny.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

28. 9. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

68,40 EUR s DPH


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior