Účastníci školenia sa naučia:

  • vytvárať vlastné mzdové rekapitulácie,
  • tlačiť mzdové rekapitulácie za rôzne obdobia, aj za obdobie prechádzajúce cez kalendárny rok,
  • zadávať a ukladať podmienky, používať výrazy a makrá,
  • spracovať si vlastnú rozborovú zostavu,
  • definovať položky vo výplatnej páske a v mzdovom liste,
  • správne tlačiť mesačné výkazy pre poisťovne a mesačný daňový prehľad za rôzne obdobia a naučia sa ako si údaje v nich môžu skontrolovať v pomocných zostavách,
  • vytvárať prehľady súvisiace s dochádzkou zamestnanca či prehľady práceneschopností,
  • používať zostavy tlače viacerých položiek spracovávané do MS Excel,
  • vykonať a zrušiť opravu do minula,
  • vytvoriť nový turnus.

Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú tri hodiny.

PODMIENKY ŠKOLENIA

Termín:

26. 10. 2021 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

58,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultant senior