Účastníci školenia sa naučia:

  • vytvárať vlastné mzdové rekapitulácie,
  • tlačiť mzdové rekapitulácie za rôzne obdobia, aj za obdobie prechádzajúce cez kalendárny rok,
  • zadávať a ukladať podmienky, používať výrazy a makrá,
  • spracovať si vlastnú rozborovú zostavu,
  • definovať položky vo výplatnej páske a v mzdovom liste,
  • správne tlačiť mesačné výkazy pre poisťovne a mesačný daňový prehľad za rôzne obdobia a naučia sa ako si údaje v nich môžu skontrolovať v pomocných zostavách,
  • vytvárať prehľady súvisiace s dochádzkou zamestnanca či prehľady práceneschopností,
  • používať zostavy tlače viacerých položiek spracovávané do MS Excel,
  • vykonať a zrušiť opravu do minula,
  • vytvoriť nový turnus.

Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú tri hodiny.


PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

16. 3. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

58,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior