Účastníci školenia sa naučia:

  • vytvárať vlastné mzdové rekapitulácie,
  • tlačiť mzdové rekapitulácie za rôzne obdobia, aj za obdobie prechádzajúce cez kalendárny rok,
  • zadávať a ukladať podmienky, používať výrazy a makrá,
  • spracovať si vlastnú rozborovú zostavu,
  • definovať položky vo výplatnej páske a v mzdovom liste,
  • správne tlačiť mesačné výkazy pre poisťovne a mesačný daňový prehľad za rôzne obdobia a naučia sa ako si údaje v nich môžu skontrolovať v pomocných zostavách,
  • vytvárať prehľady súvisiace s dochádzkou zamestnanca či prehľady práceneschopností,
  • používať zostavy tlače viacerých položiek spracovávané do MS Excel,
  • vykonať a zrušiť opravu do minula,
  • vytvoriť nový turnus.
8:30 – 9:00

Prezentácia

9:00 – 12:00

1.časť školenia

12:00 – 12:30

Občerstvenie

12:30 – 14:30

2.časť školenia


Školenie môže byť podľa vývoja súčasnej situácie realizované aj online.


PODMIENKY ŠKOLENIA
Termín:

15. 12. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Žilina


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultant senior