Online školenie je určené predovšetkým mzdovým účtovníčkam a ostatným zamestnancom zodpovedným za správne ročné zúčtovanie dane v IS Human.

Školenie je zamerané na celkový priebeh spracovania ročného zúčtovania dane v programe, a to od načítania údajov za rok 2022 až po tlač povinných tlačových výstupov. Účastníci sa taktiež naučia postup spracovania ročného daňového hlásenia. Súčasťou školenia je diskusia - priestor pre riešenie záležitostí zameraných predovšetkým na ročné zúčtovanie dane.

Predpokladaná dĺžka trvania online školenia sú tri hodiny.PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

22. 2. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

58,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior