Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd.

Účastníci školenia sa naučia:

  • založiť nového zamestnanca,
  • aké sú povinné údaje pri evidencii zamestnanca,
  • aký je spôsob evidencie údajov v Osobnom oddelení, oddelení PaM a Mzdy,
  • aký je postup prechodu na ďalší mesiac a čo je následne potrebné vykonať,
  • čo je inicializácia miezd a kedy je potrebné ju zrealizovať,
  • ako v programe vytlačiť všetky povinné mesačné tlačové výstupy, rekapituláciu miezd, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, výkazy pre daňový úrad a štatistiky.
Školenie môže byť realizované aj online.

PODMIENKY ŠKOLENIA
Termín:

24. 11. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Bratislava


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultant senior