Na webinári budú školené nasledovné témy:

  • vstup do modulu majetok, import osnovy/pohybov
  • číselníky, práca s číselníkmi, sadzobník, Klasifikácia produkcie
  • vytvorenie karty odpisovaného a neodpisovaného majetku
  • práca s kartami, vzor, výmaz, úpravy, filtrovanie, presun do archívu
  • prenos odpisov do účtovníctva, hromadné zmeny
  • zostavy, inventarizácia
  • zálohovanie dát, malá a veľká záloha, načítanie dát zo zálohy

Predpokladaná dĺžka webinára sú dve hodiny.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

14. 3. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

45,60 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultantka - metodička