Na webinári budú školené nasledovné témy:

  • denník – nastavenie zobrazenia denníka, vyhľadávanie, triedenie, opravy záznamov, export údajov
  • saldokontné účty, párovanie saldokonta
  • elektronické bankovníctvo – úhrady a bankový výpis
  • výstupné zostavy – prehľad a použitie

Predpokladaná dĺžka webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV
Termín:

8. 6. 2023 o 10:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultantka, metodička