Na webinári budú školené nasledovné témy:

  • výkazy závierky – definícia výkazov, overenie správnosti, hľadanie a odstránenie chýb vo výkazoch
  • generovanie výkazov závierky pre elektronické podanie, poznámky k závierke – vyplnenie poznámok
  • ukončenie roku – uzavretie kníh, prechod na nový rok, otvorenie kníh v novom roku, prevod saldokonta, paralelné účtovanie v starom aj novom roku

Predpokladaná dĺžka webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

14. 2. 2023 o 10:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultantka, metodička