Nachádzate sa:        Úvod
NOVINKY
Novinky posunúť nadol Novinky posunúť nahor

Prvé stretnutie Let´s Talk About v roku 2018 sme plánovali s víziu toho, že je ...

čítať celé

Finančný kapitál dnes už nehrá hlavnú rolu pri meraní úspešnosti podnikania. Dnes, ako ...

čítať celé
15.01.2018 | 15:42

Najdôležitejším artiklom pre každý biznis nie sú ani produkty, ani marketing či perfektné predajné stratégie, ale zamestnanci spoločnosti. Práve oni sú ...

čítať celé

Tretie stretnutie Let´s Talk About ročníka 2017/2018 bolo už od začiatku organizované inak. Tému sme nevyberali len ...

čítať celé

Existuje návod na to ako správne podnikať na voľnej nohe? Takto by sa dala parafrázovať hlavná a nosná téma druhého stretnutia cyklu diskusných stretnutí

čítať celé

Je možné v roku 2017 ešte ušetriť na daniach a odvodoch? Takto znela hlavná a nosná téma prvého stretnutia cyklu diskusných stretnutí

čítať celé

Softvér Mado doplnil produktové portfólio spoločnosti HOUR na základe zlúčenia so spoločnosťou MADO v roku 2016. Účtovný program  pre ...

čítať celé

Poslaním našej spoločnosti je prinášať hodnoty, a to nielen v oblasti podnikania, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov a komunity, ktorá nás obklopuje.

čítať celé

Tím spoločnosti HOUR sa v septembri stretol na jednom mieste a spoločne prehodnotil doterajšie úspechy, ...

čítať celé

HOUR spoločne s Michalom Poppem prináša sériu diskusných stretnutí. Inšpiratívne ...

čítať celé


všetky novinky z HOUR.sk

Profil spoločnosti

HOUR, spol. s r.o. je softvérová spoločnosť, ktorej história sa začala písať v roku 1993. Sme autorom niekoľkých produktov zameraných na problematiku spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov. Nosnými produktmi sú v súčasnosti informačné systémy Human a Humanet, vyvíjané a zdokonaľované na základe dlhoročných skúseností našich zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je aj outsourcing miezd ako forma strategickej podpory a efektívna možnosť úspory financií v slovenských spoločnostiach.


Ponúkame i efektívne riešenie pre dochádzku v malých, stredných aj veľkých podnikoch v podobe systémov Časový manažér a eHuman. Spojením produktu eHuman a kiosku, moderného samoobslužného terminálu, sme vyvinuli komplexné riešenie 24 hodinový personálny asistent, ktoré umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov.


V súčasnosti má naša spoločnosť takmer 70 zamestnancov, ktorí sú zárukou nielen profesionálnej implementácie a zavedenia informačného systému do ostrej prevádzky, ale i kvalitného a komplexného zabezpečenia technickej pomoci a odbornej poradenskej služby hotline pri spracovaní miezd, účtovníctva a riadení ľudských zdrojov pre všetkých našich zákazníkov.


profil spoločnosti HOUR, spol. s r.o.

Certifikáty & ocenenia

Certifikáty posunúť nadol Certifikáty posunúť nahor
ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013

ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013

Naša spoločnosť obhájila certifikáciu v rozsahu poskytovania komplexných služieb v oblasti personalistiky, spracovania miezd, účtovníctva a riadenia ľudských zdrojov - vývoj SW systémov, poskytovanie licencií, implementácia, servis, aktualizácia a outsourcing.
EuroCloud Europe Award 2016

EuroCloud Europe Award 2016

Spoločnosti HOUR sa podarilo úspešne reprezentovať Slovenskú republiku na najväčšom fóre európskeho formátu, ktoré sa venuje budúcnosti moderného cloudu - Eurocloud Forum 2016. Aktuálny 7. ročník sa konal 5.- 6. októbra v Bukurešti pod záštitou organizácie Eurocloud Europe. Odbornú porotu súťaže Eurocloud Forum Award 2016 si spoločnosť HOUR získala inovatívnym riešením eHuman – 24 hodinový personálny asistent, ktoré sa sústredí nielen na zlepšovanie procesov vo firme, ale aj na samotného zamestnanca a zefektívnenie jeho komunikácie so zamestnávateľom, v čom porota videla významnú pridanú hodnotu.
EUROCLOUD SLOVAKIA AWARD 2016

EUROCLOUD SLOVAKIA AWARD 2016

Spoločnosť HOUR sa opäť zúčastnila súťaže EUROCLOUD SLOVAKIA AWARD 2016 o najlepšie cloudové riešenia na Slovenskom trhu, ktorú organizuje združenie EuroClod Slovakia. HOUR svoje prvenstvo obhájil hneď v dvoch kategóriách. Najlepšia Cloudová služba pre horizontálny trh, kde prihlásila cloudové riešenie Humanet a zvíťazila aj v kategórii Najlepšia Cloudová služba pre vertikálny trh. Tu bol nominovaný systém eHuman ako súčasť riešenia 24 hodinový personálny asistent.
ISO 9001:2008 - recertifikácia 2015

ISO 9001:2008 - recertifikácia 2015

Spoločnosť HOUR spol. s r.o. v roku 2015 úspešne prešla recertifikáciou systému manažérstva kvality 9001: 2008. Rozsah platnosti: Poskytovanie komplexných služieb v oblasti personalistiky, spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov - vývoj SW systémov, poskytovanie licencií, implementácia, servis, outsourcing a aktualizácia.
EUROCLOUD SLOVAKIA AWARDS 2015

EUROCLOUD SLOVAKIA AWARDS 2015

Spoločnosť HOUR sa zapojila do súťaže EUROCLOUD SLOVAKIA AWARDS 2015 o najlepšie cloudové riešenia na Slovenskom trhu, ktorú zorganizovalo združenie EuroClod Slovakia. HOUR svoje prvenstvo obhájil v kategórii „Najlepší projekt transformácie do cloudu“ (Best Cloud Transformation Methods) za projekt „Outsourcing služieb PaM prostredníctvom systému Humanet“.
ORACLE Gold Partner

ORACLE Gold Partner

Naša spoločnosť sa zaradením do prestížnej úrovne Gold Partner stala partnerom spoločnosti Oracle. Členstvo v ňom nám ako nezávislému dodávateľovi softvérov umožňuje poskytovať našim zákazníkom komplexnú paletu produktov a služieb vrátane vývojových licencií Oracle, technologických produktov a služieb technickej podpory Oracle.
ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005

ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti personalistiky, spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov - vývoj softvérových systémov, poskytovania licencií, implementácia, servis, outsourcing a aktualizácia.
Microsoft Partner GOLD Independent Software Vendor (ISV)

Microsoft Partner GOLD Independent Software Vendor (ISV)

Microsoft Partner GOLD - Independent Software Vendor je najvyššia možná úroveň spolupráce so spoločnosťou Microsoft, prostredníctvom ktorej naša spoločnosť ako výrobca softvéru môže získať prístup k najnovším technológiam spoločnosti Microsoft.
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Naša spoločnosť je dlhoročným členom združenia a partnerom konferencií organizovaných pod záštitou združenia.
Microsoft Industry Awards

Microsoft Industry Awards

Firma HOUR, spol. s r. o. Žilina sa zúčastnila súťaže o najlepšie riešenia „Microsoft Industry Awards“ v Českej a Slovenskej republike pre rok 2006 s produktom HUMANET.
CRA Rating - prvé ratingové hodnotenie IT na Slovensku

CRA Rating - prvé ratingové hodnotenie IT na Slovensku

Spoločnosť HOUR si nechala vypracovať renomovanou ratingovou agentúrou Historicky prvé ratingové hodnotenie v dejinách Informačných Technológií na Slovensku. Ratingová agentúra zaradila spoločnosť na lokálnej stupnici do investičného pásma a udelila jej dlhodobý lokálny CRA Rating (ktorý vyjadruje schopnosť plniť včas a v plnej výške svoje záväzky v lokálnej mene - t. j. slovenských korunách) na úrovni skBaa-, čím sa HOUR, spol. s r. o. Žilina zaraďuje medzi bonitné subjekty s relatívne slušnou schopnosťou splácať svoje budúce záväzky s faktormi schopnými zmeniť budúcu mieru rizika. Agentúra udelila spoločnosti aj krátkodobý CRA Rating na úrovni skP-3, ktorý vyjadruje vcelku prijateľnú schopnosť spoločnosti splácať svoje krátkodobé záväzky v slovenských korunách (so splatnosťou do 1 roka). Pán Ľubomír Dubecký, riaditeľ CRA pre SR uviedol: „Zaradenie spoločnosti HOUR, spol. s r.o. do investičného pásma na lokálnej stupnici vyjadruje uznanie CRA pre súčasné smerovanie a vedenie spoločnosti“.