História

História našej spoločnosti sa začala písať v roku 1993. V súčasnosti máme viac ako 70 zamestnancov a spoločne sa staráme o spokojnosť viac ako 1800 slovenských firiem.

Naša história v bodoch

1991

Milan Urbaník si zakladá živnosť a vzniká predchodca HOUR - spoločnosť DeCon.

1993

Oficiálne vzniká spoločnosť HOUR. Jej názov tvoria úvodné slabiky zakladateľov Milana Urbaníka a Michala Horanského. Svoju pobočku zakladá v Piešťanoch so 7-členným tímom zamestnancov a začína sa sa starať o prvých zákazníkov.

1994

Zisk zákazky Slovenské liečebné kúpele Piešťany so mzdovým programom FLUXPAM - PAM3 je prelomovým okamihom v rozvoji spoločnosti.

1995

Firma získava ďalšie strategické zákazky SLOVAKOPHARMA HLOHOVEC, JAS BARDEJOV a rozvíja program PAM4.

1997

Milan Urbaník sa stáva výhradným majiteľom HOUR, spol. s r.o.

1998

HOUR úspešne dokončuje implementáciu ďalšej významnej zákazky pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

1999

HOUR oficiálne predstavuje svoje prvé vlastné produtkové riešenie - informačný systém Human.

2000

Úspešne prebieha prvá inštalácia programu Human v Letové prevádzkové služby SR, š.p.

2001

Human sa udomácňuje na slovenskom trhu a získava si popularitu. Jeho rozvoj zároveň podnieti rozšírenie tímu spoločnosti a vznik zákazníckeho centra.

2002

HOUR do svojho portfólia uvádza ďalšie mzdové riešenie pre podnikateľov a spoločnosti do 100 zamestnancov - program SOLID. Zároveň preberá slovenské aktivity firmy ELANOR a svoje rady opäť rozširuje o nových zamestnancov i zákazníkov.

2003

Spoločnosť vstupuje na český trh a zakladá novú pobočku v Prahe.

2004

Ako prvá IT spoločnosť na Slovensku HOUR získava rating od CRA Rating Agency na úrovni skBaa(potvrdenie o finančnej stabilite).

2005

Do portfólia spoločnosti pribúda služba pre externé spracovanie personalistiky a miezd - Outsourcing

a ekonomický a informačný systém v cloude Humanet, ktorý získava svojho prvého zákazníka VÚC Banská Bystrica.

2006

Úsilie tímu spoločnosti podčiarkuje zisk ocenenia Microsoft Industry Awards za najlepšie riešenie pre samosprávu a štátnu správu, Humanet, a zisk certifikátu ISO 9001:2008.

2007

HOUR získava certifikáciu Microsoft Gold Partner


a začína vývoj webovej nadstavby informačného systému HUMAN - aplikácie eHuman.

2011

Okrem recertifikácie podľa ISO 9001:2008 spoločnosť úspešne absolvuje i certifikáciu pre systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005.

2012

Popri oficiálnom spustení predaja čerstvo dokončeného systému eHuman, HOUR spúšťa i webovú aplikáciu pre zadávanie a správu požiadaviek neustále rastúceho počtu zákazníkov - Servicedesk.

2013

Pod vplyvom rozvoja trhu a vzniku nových trendov v oblasti HR, produktový tím systému Humanet vyvíja nové moduly pre podporu efektívneho riadenia ľudských zdrojov a dochádzky.

2014

Produktové portfólio sa opäť rozširuje. Tentokrát o riešenie 24 hodinový personálny asistent, ktorý je kombináciou personálneho kiosku a systému eHuman. 

2015

Spoločnosť získava ďalšie ocenenie od EuroCloud Slovakia pre Outsourcing služieb PaM prostredníctvom systému Humanet.

S rastom záujmu o riešenie eHuman dopĺňa jeho funkcionalitu o modul eCestovné príkazy pre komplexné zastrešenie agendy služobných ciest.

2016

Spoločnosť získava cenu „One to watch“ na Eurocloud Awards v Bukurešti.

Ďalším míľnikom v histórii spoločnosti je akvizícia so spoločnosťou Mado spol. s r.o., vďaka ktorej sa portfólio HOUR rozširuje o ďalší účtovný softvér - MADO.

2017

Hour neustále skvalitňuje proces riadenia a informačnej bezpečnosti a i vďaka tomu opäť získava recertifikáciu podľa ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013.

2018

HOUR oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu ako etablovaný a silný hráč v oblasti vývoja softvéru pre personalistiku, mzdy, účtovníctvo, dochádzku a riadenie ľudských zdrojov.

2019

HOUR finančne vstupuje do spoločnosti CONTAL OK, spol. s r.o., s ktorou už dlhé roky spolupracuje.

2021
  • Produkt Humanet je certifikovaná ERP služba Vládneho cloudu pre oblasť personalistiky a miezd, podvojného účtovníctva a taktiež aj samostatne certifikované riešenie pre oblasť dochádzky.
  • IS Humanet sa rozrastá o nový modul Cestovné príkazy
  • Na trh prichádza Mobilná aplikácia Humanet.

Čísla, ktoré sme dosiahli