Úspešná štartovacia séria Zoznámenie sa s Humanom/eHumanom je za nami. Ďalšia sa už rozbieha!

V mesiaci jún sme priniesli novinku Zoznámenie sa s IS Human a eHuman online formou. Poskytli sme zákazníkom jedinečnú príležitosť bližšie spoznať širokú škálu funkcionalít a výhod vybraných modulov, ktoré môžu byť dobrým pomocníkom pri zefektívňovaní ich práce.  

Na štyroch bezplatných stretnutiach sme sa zamerali na moduly: Príprava zamestnancov a eVzdelávanie (evidencia školení / preukazov, sprístupnenie informácií zamestnancom, hodnotenie po školení a pod.), Bezpečnosť práce (evidencia a výdaj OOPP, rizikové pracovné miesta a iné), Sociálna starostlivosť (evidencia širokého spektra lekárskych prehliadok so špecifikami, evidencia príspevkov, rekreácií,...). Najväčší záujem prejavili zákazníci o moduly Personálny útvar (elektronická zložka zamestnanca) a ePersonalistika (informácie prístupné zamestnancom ako napr.: výplatné pásky, preukazy, školenia, ankety, žiadanky na HR a pod.). 

Naša „Zoznamka“ zahŕňala prezentáciu riešenia Human a eHuman, avšak hlavnou časťou boli praktické ukážky v samotných informačných systémoch. Účastníci tak získali jasnú predstavu o tom, ako tieto moduly fungujú v reálnom prostredí, a ako Human/eHuman môže viac napomôcť pri optimalizovaní procesov. 

Po praktickej ukážke dostali priestor pozvaní hostia, teda zákazníci, ktorí daný modul vo svojej práci denne používajú. Podelili sa s nami o svoj príbeh – aké zmeny nastali v ich práci. Potešila nás skúsenosť zákazníka, že nedávno počas auditu dostali pochvalu od samotného audítora, ktorému priamo na mieste tlačili z Humanu informácie, ktoré požadoval :). Spokojnosť našich zákazníkov je a bude pre nás na prvom mieste.  

Vzhľadom na pozitívnu odozvu, už teraz plánujeme pokračovať v sérii Zoznámení sa s možnosťami softvérových riešení HOUR. Od septembra sa môžu naši zákazníci tešiť na moduly Human/eHuman a aj na moderné online riešenie Humanet. Bude to príležitosť pre ďalších zákazníkov, aby bližšie spoznali možnosti, ktoré HOUR ponúka a mohli by prispieť k optimalizácii  širokej personálnej agendy a sprístupnení informácií zamestnancom. 

Viac informácií, presné termíny a prihlasovací formulár na registráciu zverejníme čoskoro na našej webovej stránke v časti „Zákaznícka zóna“.

Zoznámte sa s riešeniami HOUR