Spoľahlivý softvér je pravou rukou účtovníka

Vedenie podvojného účtovníctva je zo zákona povinné pre firmy a podnikateľov špecifikované v zákone 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo však netreba chápať len ako zákonnú povinnosť. Vďaka nemu má spoločnosť prehľad o svojich príjmoch, výnosoch, výdavkoch, i nákladoch. Ide o nástroj pre udržiavanie poriadku. Byť účtovníkom je preto veľmi náročné. Dobrý účtovník musí vedieť obrovské množstvo informácií z oblasti účtovníctva, ekonomiky a fungovania spoločnosti. Zároveň musí neustále sledovať často meniacu sa legislatívu, v ktorej musí mať výborný prehľad.

Je možné účtovníkom túto mimoriadne dôležitú a náročnú prácu uľahčiť?

Zvyk je železná košeľa

Nie vždy platí, že to čo bolo dobré kedysi, je dobré aj dnes. S dobou sa menia nároky aj možnosti. Je dobré si udržiavať prehľad o novinkách pretože aj vďaka nim môžete prísť k tomu, že  nový softvér vám vie ponúknuť pohodlnejšiu prácu za rovnakú alebo aj nižšiu cenu.

Zdieľanie právomocí

Nie všetko musí byť na účtovníčke. Vďaka šikovnému softvéru sa k vybraným údajom vedia dostať aj iní používatelia, vďaka čomu ušetria čas sebe aj účtovníčke. Problém môže nastať vtedy ak s konkrétnym softvérom pracuje len účtovníčka. S komplexnejším systémom, ktorý zahŕňa viac ako len účtovníctvo sa zároveň rozširuje aj znalosť ovládania systému v rámci spoločnosti.

Pokrytie nečakaných situácií

Dôležité dátumy si vyžadujú prácu účtovníčky aj keď by si možno zrovna vtedy chcela zobrať dovolenku. So softvérom dostupným aj mimo pracoviska, či dokonca z mobilu sa otvárajú nové možnosti a niekoľkonásobne zvyšuje flexibilita. V prípade nutnosti účtovníčka môže zabudnuté bankové príkazy odoslať ihneď, bez toho aby musela bežať do kancelárie. Taktiež môže v čase potreby pracovať z domova bez obmedzení.

Nie si v tom sám

Je dobré vedieť, že žiaden účtovník či účtovníčka v tom nie je sama. Existuje niekoľko fór, blogov, poradní, či diskusných skupín, kde si vedia účtovníci navzájom poradiť a pomôcť v špecifických prípadoch. Pre začínajúcich a menej skúsených účtovníkov to vie byť dobrá pomôcka. Samozrejme je potrebné sledovať dôveryhodné zdroje a informácie niekedy aj viackrát overiť. Bonusom niektorých softvérov je aj telefonická alebo online podpora, ktorá vie byť tiež pomocnou rukou pri práci so systémom. Pre náš systém Humanet poskytujeme užívateľom podporu priamo na našej stránke humanet.sk/podpora, kde nájdu pomoc nielen pre prácu v systéme, ale aj pre vybrané legislatívne náležitosti.