RZD a Doba elektronická

Každý, kto pracuje so žiadosťami o ročné zúčtovanie dane vie, že bežne ide o veľké množstvo papierovej práce. V prípade, že sa väčšina zamestnancov nachádza na svojom pracovisku, nemusí byť vyzbieranie žiadostí veľkým problémom. Čo však robiť vtedy, keď zamestnanci pracujú z domu a posielať tlačivá poštou nie je zrovna najefektívnejšie?


Využite možnosť elektronického podpisovania dokumentov

Podľa zákona o dani z príjmov § 38 ods.1 sa môžete so zamestnancom dohodnúť na doručení Žiadosti o Ročné zúčtovanie dane v elektronickej podobe. Táto ekologická možnosť vám niekoľkonásobne uľahčí prácu.


Exportujte predvyplnené tlačivo a rozpošlite zamestnancom

V prípade, že to váš systém umožňuje, dokážete žiadosti rozposlať hromadne už s predvyplnenými základnými údajmi o zamestnancovi. Keďže ide o osobné údaje zamestnancov, je nevyhnutné myslieť na ich bezpečnosť. Presvedčte sa, či systém dokáže takéto súbory šifrovať a zabezpečiť ich heslom. V systéme HUMAN aj Humanet môžete nastaviť heslo ako pri výplatnej páske.

Doručené tlačivo zamestnanec vyplní, elektronicky podpíše a uloží pod rovnakým názvom. Tým si dokument zachová svoje zabezpečenie. Následne vám ho vyplnené elektronicky doručí späť. Týmto spôsobom dokáže zamestnanec podať Žiadosť o vykonanie RZD aj z domácej karantény.


Nástroj na hromadné odheslovanie

Po prijatí veľkého množstva žiadostí – v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, môžete naraziť na problém prácnosti otvárania niekoľko desiatok až stoviek rôzne zaheslovaných dokumentov. Pre zefektívnenie práce sme pripravili nástroj, ktorý vám pomôže odheslovať všetky žiadosti naraz. Presný postup spolu s nástrojom nájdete na našej stránke www.humanet.sk v časti podpora. Nástroj je využiteľný najmä pre našich zákazníkov, ktorí využívajú systém HUMAN alebo Humanet.

Na základe žiadostí môžete začať spracovávať RZD. Nezabudnite, že doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní dane je potrebné zamestnancovi doručiť do 30.4.2021 a v prípade, že zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov pre účely darovania 2% dane, je potrebné mu ho vystaviť do 15.4.2021.