Predstavujeme vám softvér Mado, odborníka na účtovníctvo neziskových organizácií

Softvér Mado doplnil produktové portfólio spoločnosti HOUR na základe zlúčenia so spoločnosťou MADO v roku 2016. Účtovný program  pre jednoduché a podvojné účtovníctvo je špeciálne vyvinutý pre neziskové organizácie. Jeho výhoda spočíva najmä v predpripravených výkazoch a zostavách pre vyhodnocovanie projektov a k nim potrebných zdrojov. Softvér zároveň ponúka aj jedinečné účtovné výkazy do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS-SAM) potrebné pre neziskové organizácie, ktoré podliehajú verejnému sektoru.

Ideálny pre neziskové organizácie

So softvérom Mado sa pracuje jednoducho.  Nie je potrebné náročné hardvérové vybavenie. Jeho možnosti v súčasnosti využíva viac ako 300 zákazníkov, spomedzi ktorých patrí veľké zastúpenie občianskym združeniam, cirkevným spoločenstvám, športovým klubom a iným neziskovým organizáciám. 

V prípade záujmu o poskytnutie bližších informácií nás môžete kontaktovať na info@hour.sk