Prinášame inovácie do slovenského HR

Už od začiatku fungovania HOUR máme v DNA zakorenenú myšlienku, ktorá je našim hlavným poslaním – Prinášať hodnoty a riešenia, ktoré posunú podnikanie na Slovensku vpred. Sme preto veľmi radi, že ako prvý dodávateľ HR riešení na Slovensku integrujeme do svojich produktov nové inovatívne riešenie pre firmy a ich zamestnancov.

Čo je to PalmApp?


PalmApp je zamestnanecký benefit novej generácie. Umožňuje okamžitý prístup k peniazom za odpracované hodiny prostredníctvom inteligentnej aplikácie. Je určený všetkým zamestnancom pre prípady náhlych výdavkov. Umožňuje získať zálohu na mzdu, a to 24/7 a bez akéhokoľvek administratívneho procesu. Samozrejme v rámci zamestnávateľom stanovených pravidiel.

PalmApp bol vytvorený s cieľom pomôcť bežným zamestnancom, ktorí majú problémy "vyjsť s výplatou", čo vedie často k zadlžovaniu a využívaniu nebankových spoločností.

PalmApp nie je pôžička. Umožňuje zamestnancovi vybrať len časť peňazí za prácu, ktorú už odpracoval. Uplatňuje sa tu teda princíp, ktorý nepredstavuje žiadne riziko ani pre zamestnanca, ani pre zamestnávateľa.

Benefity pre zamestnávateľa

 • Väčšia lojálnosť / nižšia fluktuácia zamestnancov
 • Konkurenčná výhoda na trhu práce voči zamestnávateľom, kt. tento benefit neposkytujú
 • Prevádzkové náklady zamestnávateľa - 0,- €
  PalmApp poskytuje technickú a užívateľskú podporu benefitu zdarma, a to ako pre HR oddelenie tak i pre koncového užívateľa.
 • Dopady na cashflow zamestnávateľa - 0,- €
  Finančné prostriedky na zálohy poskytuje spoločnosť PalmApp.
 • Úhrada poplatkov je variabilná
  Možnosť rozdelenia poplatkov na zamestnanca a zamestnávateľa. Napríklad prvý výber hradí zamestnávateľ a ostatné výbery v mesiaci zamestnanec.

Benefity pre zamestnanca

 • Jednoduchá registrácia do systému
 • Možnosť získania zálohy 24/7/365 s rýchlym prevodom na účet zamestnanca „na jeden klik“
 • Prehľad disponibilnej čiastky a všetkých výberov online cez mobilnú aplikáciu
 • Zníženie pravdepodobnosti potreby neskoro uhradených platieb a najmä nevýhodných pôžičiek

PalmApp portal

 • Prostredie pre administráciu celého riešenia
 • Portál pre HR oddelenia a manažment – nastavenia a prehľady
 • Prehľadný a parametrizovateľný dashboard – registrácia, aktivity, výbery, financie...
 • Exporty do mzdových a ERP systémov

Ako to celé funguje?

 • PalmApp priamo komunikuje s dochádzkovým a mzdovým systémom
 • Zamestnávateľ definuje pravidlá poskytovania záloh v systéme PalmApp:
  • % odpracovanej mzdy, kt. je možné čerpať (zväčša 30 – 70%), definovateľné rôzne pre rôzne skupiny zamestnancov
  • Spoplatňovanie (platí sa každý výber, mesačný paušál, výbery hradí zamestnanec / zamestnávateľ / kombinácia)
  • Možnosť nastavenia mesačného limitu zálohy
  • Špecifické pravidlá pre zamestnancov s exekúciami (bude podporené neskôr)
 • Zamestnanec si cez mobilnú aplikáciu PalmApp môže previesť stanovené % mzdy za odpracované dni (podľa dochádzky)
 • Poplatok za 1.-3. výber je 1,95 €, od 4. výberu zdarma
 • Spracovanie miezd je dotknuté iba importom celkových mesačných záloh zamestnancov podľa exportného súboru zo systému PalmApp
 • Vyplatené zálohy aj s poplatkami zamestnávateľa vyfakturuje PalmApp zamestnávateľovi

Ak Vás riešenie PalmApp zaujalo, alebo by ste o ňom chceli vedieť viac, kontaktujte naše obchodné oddelenie prostredníctvom kontaktného formulára:

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu PalmApp

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk