ON-LINE dochádzka – nástroj na pomoc v situácii COVID-19

Aktuálne žijeme v dobe, ktorá je neoddeliteľne spätá s online prostredím. Jeho previazanie a vzájomnú závislosť môžeme sledovať aj v rámci aktuálnej situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19. Vďaka digitalizácii a technológiám bolo možné v priebehu pár dní vidieť ako sa presunulo vyučovanie z lavíc za obrazovky počítačov. Čakanie na úradoch, pobočkách bánk, Telco - operátov sme vymenili za emailovú, resp. telefonickú komunikáciu.. Mnohí z nás v tieto dni chodia „v papučiach“ do práce a realizujú nákupy v eshopoch.

Ako v tieto dni aktívne efektívne pracovať a vedieť o svojich kolegoch?

Papierová evidencia dochádzky nie je už len problémom z pohľadu GDPR, no v tieto dni je úplne nefunkčná. Získať prehľad o tom, kto je v karanténe, kto na OČR, kto na HomeOffice, kto rieši prevádzku spoločnosti je vecou veľkého až nemožného úsilia. Tento problém sa často snažia firmy riešiť svojpomocne prechodom na vlastnú evidenciu v rôznych tabuľkách a zdieľaných súboroch. Jedná sa však o  časovo náročné a neprehľadné riešenia.  Vďaka online riešeniu dochádzkymajú vedúci zamestnanci i kolegovia v tímoch či naprieč spoločnosťounielen prehľad o dochádzke – príchod, odchod, práca z domu, lekár..., ale tiež ju môžu cez tieto systémy plánovať. 

Sú dáta v online prostredí v bezpečí?

Veľa ľudí online prostrediu nedôveruje a má strach sem uložiť svoje údaje. Údaje v osobnom počítači sú častokrát vystavené omnoho väčšiemu riziku. Výhodou uloženia svojich informácií v prostredí cloudu u overených poskytovateľov je tá, že ponúkajú vyššiu úroveň bezpečnosti a to pomocou šifrovania údajov ukladaných v cloude, automatického zálohovania, komunikácie cez protokol HTTPS, či viacúrovňovým prihlasovaním sa do systému. 

Bezpečnosť dát v online prostredí

Ako využiť služby online dochádzky pri štandardnej prevádzke podniku?

Vďaka týmto systémom je možné nielen plánovať a vidieť aktuálnu dochádzku priamo v čase, ale taktiež odbremeniť firmu od papierovej evidencie. Pomocou online aplikácie na svojom telefóne, tablete, PC alebo fyzicky, na termináloch v práci, môžu zamestnanci vytvárať žiadanky o návštevu lekára, dovolenku, nadčas a podobne. Zároveň vidia, či im žiadanka bola schválená, spolu s históriou a to odkiaľkoľvek – z autobusu, vlaku, či z pohodlia domova.

Jedno z riešení dochádzky v online priestore je eDochádzka. Medzi jej hlavné výhody oproti klasickej evidencii patrí: 

  • plánovanie dochádzky a pohotovostí zamestnancov po oddeleniach, strediskách, prípadne za celú organizáciu;
  • definovanie schvaľovacieho procesu čo umožní mať podniku prehľadne a personalizovane nastavený schvaľovací proces a možnosťou viacúrovňového schvaľovania dochádzky;
  • hromadné a individuálne schvaľovanie dochádzky, ktoré poskytuje vedúcemu oddelenia možnosť v priebehu niekoľkých sekúnd vyriešiť odsúhlasenie celozávodnej dovolenky pre svoje oddelenie;
  • možnosti časových korekcií príchodov a odchodov z práce podľa politiky organizácie, čo znamená, že už nemusí žiaden pracovník míňať svoj čas na dodatočné úpravy dochádzky na základe časov príchodov a odchodov zamestnancov z práce;
  • možnosť nastavenia výpočtov nad dochádzkovými dátami s ich následnou sumarizáciou poskytuje možnosť tvorby reportov na základe širokého spektra spracovaných údajov;
  • prehľad aktuálne prítomných a neprítomných zamestnancov na pracovisku poskytuje vedúcim pracovníkom informácie o tom kto sa práve nachádza na pracovisku resp. kto kedy do práce prišiel/odišiel;
  • automatická synchronizácia osobných údajov s modulom Personálne údaje, ktorý je rovnako ako eDochádzka súčasťou systému Humanet.
Dochádzkový terminál


Samozrejmosťou riešenia eDochádzky je možnosť prepojenia aj s inými modulmi online ekonomického informačného systému Humanet. Viac informácií o funkciách tohto systému a jeho moduloch získate na stránke Humanet, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.