New Visions in HR 2018 ponúklo pohľad do fungovania a stratégie HR slovenských spoločností. Boli sme pri tom.

Aj tento rok sa konala už tradičná konferencia New Visions in HR, organizovaná spoločnosťou In Form Slovakia, s.r.o, na ktorej sme nemohli chýbať. Kongresové sály Hotela Tatra v Bratislave sa 12. septembra naplnili množstvom ľudí, či už pracujúcich alebo zaujímajúcich sa o oblasť ľudských zdrojov.

HOUR ako generálny partner

Konferenciu sme podporili nielen svojou účasťou, ale aj ako jej generálny partner. Zároveň sme dostali priestor na prezentáciu prípadovej štúdie: „Ako môže HR IS podporiť strategické ciele a zmenu kultúry spoločnosti.“  Konkrétny prípad odprezentoval priamo náš zákazník a spokojný používateľ nášho riešenia eHodnotenie, spoločnosť KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. , v zastúpení Jely Hamajovej a Martina Malcha. V priebehu niekoľkých minút všetkým priblížili, ako im náš HR systém a konkrétne riešenie značne uľahčili prácu pri spracovávaní HR agendy, ktorú kvôli značnému nárastu zamestnancov už nebolo možné spracovávať na báze excelu. Ako sami vo svojej prezentácii povedali: „Sme otvorení pozitívnym zmenám, garantujeme rast a inovácie – sme inšpiráciou pre všetkých“. My ako dodávateľ, sme radi, že môžeme prispievať k pozitívnym zmenám, ktoré nášmu zákazníkovi pomáhajú rásť.

Aké to bolo?

Súčasťou konferencie bolo množstvo prednášok týkajúcich sa ľudských zdrojov a života vo firme v rôznych oblastiach podnikania. Medzi rečníkmi nechýbali HR osobnosti známych slovenských spoločností. Najväčší záujem javili účastníci o príspevok Nory Laukovej (F.A.M.E, s.r.o.), ktorá sa venovala téme : „Psychopati vo firme a ich dopad na rozvoj ostatných“. Sála praskala vo švíkoch a vzájomné tiché pohľady poslucháčov veľmi veľa napovedali o súčasnej situácii vo firmách na Slovensku.

Okrem prednášok mali vybrané spoločnosti (vrátane HOUR) vo vestibule hotela aj prezentačné stánky, kde sa mohli účastníci dozvedieť viac o riešeniach a možnostiach, ktoré by mohli vo svojom podnikaní využiť. Ponuka bola široká. Od softvérových riešení, cez firemné benefity a možnosti teambuildingov až po stoličky, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného kancelárskeho života zamestnancov.

Čo nás zaujalo?

Prednášky a príspevky prezentujúcich boli skutočne rôznorodé, no spájala ich jedna spoločná, naša srdcová, téma - HR.

„Zaujímavá bola prednáška Juraja Chromiaka z Medusa Group s.r.o., ktorý poukázal na spôsob, akým budujú employer branding zvnútra firmy. Zamestnanci, ktorí sú stotožnení s hodnotami firmy ich zdieľajú medzi sebou a tým sami pomáhajú k budovaniu značky. V konečnom dôsledku sa tieto hodnoty prirodzenou cestou dostanú až k zákazníkovi,“ uviedla naša kolegyňa Vierka Lukáčová.

Svoj obdiv získala aj spoločnosť GA Drilling s atypickým zameraním na slovenské pomery. Ľuboš Michalenko, ako účastník konferencie z tímu HOUR uviedol: „Aj keď to možno nesúvisí s naším „businessom“, ale zaujalo ma, ako taká malá firma propaguje pracovné príležitosti v rámci ich možností nákladov a aj to, že na Slovensku vyrábame také špeciálne veci, ako je svetová technológia PLASMABIT®.“

Hodnoty, na ktorých záleží

Z konferencie sme si okrem iného odniesli veľa zážitkov, milých stretnutí, pracovných kontaktov aj novú inšpiráciu a motiváciu naďalej pomáhať spoločnostiam na Slovensku rásť, a to vďaka hodnotám, ktoré môžme prinášať do ich podnikania.